gå vår kurs i basmedicin

Basmedicin kurs på distans

En basmedicin kurs ser till att du får all kunskap som du behöver i flera olika ämnen inom medicin. Något som krävs för att du som yrkesutövare ska kunna teckna giltiga försäkringar och även medlemskap i olika yrkesförbund. Vår utbildning är utformad utifrån de riktlinjer och kriterier som SFKM och BKM har satt upp för den här typen av utbildning. För att nå ut till så många som möjligt så har vi tagit fram en basmedicin utbildning på distans där du själv kan lägga upp dina studier på ett sätt som passar dig. Du har även möjlighet att när som helst börja din utbildning då den inte är beroende av någon särskild kursstart.

Kursen är upplagd i fem olika delkurser där varje delkurs har en egen inriktning. Varje delkurs avslutas också med en tentamen där det krävs att du får godkänt betyg. Tentamen till de fyra första delkurserna görs online medan den femte och sista utförs på plats på vår skola.

I och med att kursen i basmedicin är helt på distans har vi något som kallas för obligatorisk telefonkontakt. Det är en telefonkontakt som bokas med läraren för att denne ska få en inblick i hur studierna fungerar och vart eleven ligger till i förhållande till de kriterier som finns. Allt för att se till att du som elev kommer att klara av studierna och slutligen få godkänt i slutbetyg. Dessa möten bokar eleven själv in genom vårt system för online booking.

Detta krävs för godkänt i vår basmedicin kurs

För att du ska kunna få godkänt som slutbetyg i kursen för basmedicin behöver du ha minst 65% rätt på de fem olika tentamen som du avlägger. Skulle du mot förmodan erhålla betyget ”icke godkänt” på en tentamen har du möjlighet till att göra ett nytt försök inom 6 månader. Vid varje omtentamen tillkommer en extra avgift om 250 kronor.

Kursplan och kurslitteratur

När du anmäler dig till vår distanskurs i basmedicin kommer du att få tillgång till kursplanen på mail. Där framkommer mer detaljerad information om de fem olika delkurserna som ingår i utbildningen och vad dessa innehåller.

Inför kursstart är det också bra om du har hunnit införskaffa den kurslitteratur som ska användas under utbildningens gång. Denna kurslitteratur står varje enskild elev för att själv införskaffa och betala. Den bok som vi använder oss av är Medicin 1 + 2 som är skriven av författarna Maria Bengtsson och Ulla Lundström. Boken har ISBN 978-91-40-67247-6. Denna bok har du inte bara nytta av under studiernas gång utan detta är också en värdefull bok att han nära till hands även efter att utbildningen i basmedicin är slut. Här kan du alltid gå tillbaka och fräscha upp dina kunskaper.

Det här är basmedicin

Tack vare dina ökade kunskaper kommer du efter avslutad basmedicin kurs förstå och se de första tecknen för sjukdom och ohälsa, både för dig själv och för andra.

Tack vare att utbilda dig inom basmedicin kommer du kunna hjälpa dig själv och andra till en bättre hälsa och ökat välmående.

Att gå kurs i basmedicin kommer att lära dig hur människan byggs upp och utvecklas från cell till att bli en fullvuxen människa. Du kommer att få förståelse för hur cellerna är uppbyggda, hur celldelning fungerar, vad DNA är och vad som är våra gener. I basmedicin utbildningen kommer du också få lära dig olika medicinska begrepp inom anatomi och rörelser. Vidare kommer du få kunskap i kroppens övriga organ, skelett, hormoner och kroppsfunktioner. Allt på en detaljerad nivå för att du ska förstå dess komplexitet.

Vi kommer även att gå igenom smitta och smittspridning, hur smitta sprids och vad man kan göra för att förhindra smitta. Du kommer också lära dig olika undersökningsmetoder och när du bör använda vilken metod. Slutligen kommer basmedicin kursen också ta dig igenom ämnet för farmakologi och första hjälpen.

Att gå en distanskurs i basmedicin är omfattande och väldigt lärorikt. Om du har frågor kring kursens innehåll eller dess upplägg är du välkommen att kontakta oss så ska vi hjälpa till att räta ut dina frågetecken.